NEN keuring

NEN 3140 keuring

De NEN 3140 keuring norm heeft betrekking op laagspanning installaties tot en met 1000 V AC en 1500 V DC. Daarnaast is de NEN 3140 normering ook van toepassing op het gebruik, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen, waaronder machines en machineparken, maar ook elektrisch handgereedschap, computers, printers, verlengsnoeren, etc. Voor werkgevers en werknemers komt dit erop neer dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van alle elektrische installaties, apparaten en gereedschappen.

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geïnspecteerd dienen te worden. Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld;

  • Een visuele controle.
  • Een controle door meting of beproeving.
  • Een registratie moet worden bijgehouden.
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn.

Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap NEN3140 gekeurd en dus veilig is.

NEN 2484 keuring

U wilt dat er binnen uw organisatie wordt gewerkt met veilig klimmateriaal. Door regelmatig een NEN 2484 inspectie te laten uitvoeren, bent u verzekerd van veilige ladders en steigers. Na de keuring volgens de NEN 2484 ontvangt u een overzicht met opmerkingen, eventuele mankementen of afwijkende meetwaarden.

Tijdens de keuring let de inspecteur onder meer op eventuele vervormingen aan het materiaal, slijtage en de conditie van de sporten, de borging en de ladderschoenen. Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel wordt voorzien van een afkeursticker en moet worden vernietigd.

WELKE ARBEIDSMIDDELEN MOETEN GEKEURD WORDEN?

Alle arbeidsmiddelen welke door de werkgever aan de werknemer beschikbaar worden gesteld. Kortom alle apparaten waar een stekker aan zit.

HOE KAN IK LATEN ZIEN DAT HET ARBEIDSMIDDEL IS GOEDGEKEURD?

Wim Facility Services werkt met speciale stickers, zogeheten Identity-tags. Als je een tag ziet, scan je deze met je telefoon en dan krijg je alle informatie over dat apparaat of systeem. Zo simpel is het!

Elk artikel of systeem krijgt een unieke identity tag. Door deze te scannen met een smartphone of tablet krijg je alle relevante informatie te zien. Uiteraard zijn gevoelige gegevens alleen zichtbaar voor mensen die u toegang heeft gegeven.

WELKE ARBEIDSMIDDELEN MOETEN GEKEURD WORDEN?

Alle arbeidsmiddelen welke door de werkgever aan de werknemer beschikbaar worden gesteld.

Voor meer informatie of aanvragen kunt u ons contact formulier invullen.

Bij het uitvoeren van keuringen moet in acht worden genomen dat keuren een momentopname is en dat de werkgever c.q. de eigenaar van het product eindverantwoordelijke blijft. De keuringsinstantie zal geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren over de uitgevoerde keuring.